Adresa pobočky
Kontakty
Centrála
Kontaktní formulář
Prosím, zvolte zemi a vaši místní pobočku.
Prosím, zvolte zemi a vaši místní pobočku.
Prosím, zvolte zemi a vaši místní pobočku.

Vezměte prosím na vědomí, že správcem vašich osobních údajů je společnost Raben Logistics Czech s.r.o., K Plevnu 388, 268 01 Hořovice, Česká republika. Vaše údaje mohou být sdíleny s dalšími společnostmi skupiny za účelem, pro který byly shromážděny. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte gdpr.cz@raben-group.com. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné za účelem zaslání odpovědi na Vaši zprávu. Údaje budou zpracovány na základě vašeho souhlasu (článek 6 (1) písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679). Máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo podat námitku proti zpracování, jakož i právo na přenos dat. Vaše osobní údaje budou zpracovávány až do splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo v případě souhlasu s marketingovými aktivitami nebo zasíláním newsletteru o novinkách / obchodních sdělení, dokud nebude souhlas odvolán (to může být provedeno kdykoliv kliknutím na odhlašovací odkaz na konci každého newsletteru). Příjemci údajů mohou být subjekty, které spravují internetové stránky skupiny Raben Group a systém rozesílající newsletter / obchodní sdělení. Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.