CSR poslání a vize

Koncept společenské odpovědnosti firem (CSR) je neoddělitelně spojen s hodnotami společnosti. 

Životní prostředí

Staráme se o životní prostředí, protože víme, že se týká nás všech. 

Trh

Naše přidaná hodnota spočívá v odpovědném jednání, vytváření hodnot a potřebných řešení.  

Společnost

Součástí naší odpovědnosti je ochrana životního prostředí a bezpečnost silničního provozu. To jsou naše priority.  

Zaměstnanci

Nabízíme našim zaměstnancům příjemné a bezpečné prostředí, protože chceme, aby se u nás cítili pohodlně.

SHE

Bezpečnost, zdraví a životní prostředí (Safety, Health and Environment) jsou naše firemní úkoly.  

Řízení kvality

Společnost Raben Group klade velký důraz na kvalitu nabízených služeb.  

Business Continuity Management

Kontinuální proces v naší organizaci.

Risk management

Pozorujeme silnou proměnlivost prostředí, proto jsme zavedli komplexní systém Řízení rizik.

Bezpečnost informací

Jako zodpovědná organizace si uvědomujeme, že informace mají svou hodnotu.

CSR zprávy

Komunikace je klíčem v oblasti společenské odpovědnosti. Přečtěte si více o našich aktivitách. 

Zpravodaj
CSR zprávy
Video

Proč je nákladní přeprava důležitá?