Raben Group rekapituluje rok 2017

Tisk | Stáhnout jako PDF

Založení nové společnosti Raben East, zahájení specializovaného oddělení výzkumu a vývoje, akvizice čtyř firem a připravenost otevřít vlastní logistickou síť v Německu. Rovněž zřízení dvou nových dep v Rumunsku a nákup 20% podílu v italském Sittamu. To jsou jen některé z důležitých milníků loňského roku skupiny Raben Group.

Sektor logistiky je označován jako lakmusový papírek ekonomiky a analytici jej často používají k posouzení stavu celého trhu. Uplynulý rok, i přes mnoho změn a výzev, jako například nedostatek specializovaných pracovníků nebo nové požadavky EU, může skupina považovat za dobrý.

"Rok 2017 navzdory mnohým výzvám, kterým jsme čelili, jako jsou nové předpisy EU nebo nedostatek řidičů, byl podle mého názoru velmi pozitivní. Především se nám podařilo splnit mnoho plánů na polském a německém trhu," shrnuje generální ředitel Raben Group Ewald Raben. "Výrazně jsme zvýšili kapacitu našich skladů v Polsku. Na druhou stranu je Německo největším evropským trhem s 80 miliony spotřebitelů. Chceme, aby se do konce roku 2018 stal co do velikosti srovnatelným s polským trhem. To je důvod, proč v lednu otevíráme svou vlastní nezávislou distribuční síť v Německu s více než 30 sklady. Jsem si jist, že to bude obrovská přidaná hodnota nejen pro naše společnosti, ale především pro naše zákazníky po celé Evropě."

Raben v Německu

Rok 2017 byl pro skupinu Raben Group v Německu velice rušným. Zaměřila se na přípravu na zahájení vlastní dopravní sítě společnosti plánované na začátek roku 2018. Raben Group na německý trh vstoupila v roce 2005 a od té doby zde pořád roste. V současné době může Raben Germany nabízet dopravní služby po celé zemi z 32 vlastních lokalit a zaměstnává přibližně 3 000 lidí. V loňském roce Raben kromě investic do nových logistických center převzal několik firem v Německu, jako například bývalé depa Rhenus ve Fellbachu a ve Weilimdorfu, stejně jako dopravní a logistické společnosti Exice GmbH a RLZ Baden GmbH v Karlsruhe. Další akvizice se týkala skladu společnosti SCHMALZ + SCHÖN Logistik Gruppe v Kamenu v Severním Porýní-Vestfálsku a podílů v Busse Logistik se sídlem v Kasselu.

Skupina Raben míří na východ

V reakci na rostoucí zájem o východní trhy se Raben Group rozhodla v červenci zahájit provoz Raben East sp. z o.o. Nová společnost nabízí služby mezinárodní silniční dopravy, včetně pravidelných linek sběrné služby do zemí, jako jsou Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Irák, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Turecko, Ukrajina a Uzbekistán. Společnost působí jako samostatná entita s využitím skupinových řešení dostupných v Evropě. Raben East doplňuje portfolio Raben Group službami mezinárodní silniční dopravy, včetně pravidelných linek sběrné služby do východních zemí. Součástí nabídky jsou také celní služby a poradenství týkající se dopravy v rámci východních trhů. Distribuce a konsolidace zásilek využívá sběrnou síť skupiny v celé Evropě.

V loňském létě zahájila skupina Raben Group spolupráci s novým strategickým partnerem, společností Borusan Lojistik. To rozšířilo portfolio služeb Raben o pravidelné linky sběrné služby mezi Evropskou unií a Tureckem. Turecký partner je s více než 44 lety zkušeností lídrem v tureckém logistickém sektoru.

Raben Group v Evropě

Pro skupinu Raben Group byl rok 2017 také ve znamení mnoha investic v Evropě. Patří mezi ně dvě nová depa v Rumunsku, v městech Sibiu a Kluž v Transylvánii. Raben Logistics Romania nabízí svým zákazníkům cross-dock s kapacitou 5 400 m², které obsluhuje téměř 40 kvalifikovaných pracovníků. Stojí za to zdůraznit, že společnost působí na rumunském trhu od roku 2016 a vyvíjí se opravdu dynamicky.

Raben také převzal 20% podíl ve firmě Sittam, která je na špici italského trhu v mezinárodní sběrné silniční, námořní a letecké přepravě. Sídlo společnosti a její centrální sklad se nachází v Cornaredu nedaleko Milána. Transakce měla potvrdit posílení partnerství mezi společnostmi. Spojenectví s Raben je pro management společnosti Sittam důležitou alternativou, protože umožňuje rozvoj jejich evropské logistické sítě v případě, že dojde k nepředvídatelným změnám v jejich vlastní dopravní síti.

"Díky spolupráci se společností Sittam v zemích střední a východní Evropy vyrostla naše vlastní síť o jednu další zemi. Italský trh je exportně orientovaný a to je potenciál, který nás zajímá," vysvětluje Ewald Raben.

Raben v Polsku

Nejdůležitější investicí pro polský trh v roce 2017 bylo rozšíření logistického centra poblíž Poznaně. Nový sklad je velmi inovativní, má vysoké stropy, kapacitu 20 500 m2, vhodný pro ukládání 34 000 palet, s vyznačenou plochou 400 m2 pro služby s přidanou hodnotou a 570 m2 kancelářských prostor. Díky tomu dosavadní skladovací kapacita Raben Group v Gądki vzrostla o více než 20%. Na začátku roku společnost také otevřela moderní depo s kapacitou 15 000 m2 v Gniewomierzu.

Nejprve inovace

Digitalizace dnes vstupuje do všech logistických, dopravních a distribučních procesů. Proto s cílem sledovat nové trendy a prověřit možnost jejich implementace ve firmě na počátku roku 2017 vzniklo v Raben Group specializované oddělení výzkumu a vývoje pod názvem Genius Lab. Témata, s nimiž se tým nejprve bude zabývat, zahrnují prediktivní analytiku, problematiku zpracování odpadu, průmyslovou automatizaci a široce chápanou koncepci rozvoje logistických procesů bez nutnosti použití papírové dokumentace.

"V Raben Group se už mnoho let zaměřujeme na inovace a jsme velmi flexibilní při řešení změn. Příkladem je investování do ekologického vozového parku a implementace mnoha výhod pro naše zaměstnance, zejména pro řidiče, s cílem přilákat a zachovat ty nejlepší z nich. Zároveň si uvědomujeme, že životní prostředí se stále mění a my jsme na to připraveni," říká manažer operací Raben Group Aleksander Kroll.

Již řadu let skupina Raben Group zavádí inovativní řešení v oblasti skladovacích a přepravních procesů. To je důvod, proč se dnes společnost může pochlubit vozovým parkem pod přímým řízením v Polsku se
100% podílem vozidel vyhovujících standardu Euro 5 a 6. Pokud jde o motory vyhovující standardu Euro 6, je to 60% z celkového počtu vlastněných dopravních prostředků.

Společensky odpovědné podnikání

Téměř 12 000 palet a více než 7 000 tun přepravovaných bezplatně v rámci spolupráce s potravinovými bankami, téměř 10 000 vysazených stromů v kampani "elektronická faktura = vyšší kultura", více než 15 000 dětí, které prošly vzdělávacím programem "Doprava je nutná" a 13 stakeholder dialogů se 116 zainteresovanými stranami. To je jen krátké shrnutí CSR akcí, které skupina provozuje. Raben Group následuje strategii společenské angažovanosti, která je součástí její firemní strategie. Bere v úvahu zájmy zainteresovaných stran vyjádřené během dialogů s nimi a celosvětové trendy a výzvy v společenské odpovědnosti firem. Klíčovými oblastmi skupiny jsou především místní komunity, životní prostředí, vzdělávání a bezpečnost na silnicích.

24.01.2018

Zveme vás ke čtení.

Pobočky
Kontakt na naše skladové areály