Raben míří na východ - vznik nové společnosti Raben East

Tisk | Stáhnout jako PDF

Jako odpověď na rostoucí zájem o východní trhy se skupina Raben Group na začátku července rozhodla založit novou společnost Raben East sp. z o.o. Nová firma poskytuje služby mezinárodní silniční přepravy, včetně pravidelných linek sběrné služby do zemí, jako jsou Rusko, Turecko nebo Kazachstán. Společnost bude nezávislým subjektem s přístupem k řešením, která jsou nabízena skupinou Raben Group v Evropě.

Současné trendy na logistických a průmyslových trzích poukazují na rostoucí zájem o východní oblasti. S rostoucími potřebami zákazníků ze západu neustále roste jejich zájem o nové trhy, které se nacházejí na východě. Podmínky v oblasti přepravy a logistiky na východ se však podstatně liší od těch evropských. Vyžadují mimo jiné mnohem větší flexibilitu, odlišné dovednosti a rozsáhlé odborné znalosti celních postupů a specifik daného trhu.

„Před více než deseti lety se členské státy Evropské unie potýkaly se stejnými problémy jako země na východě dnes. S postupem času však tyto profesní znalosti ztratily na důležitosti, protože v současné Evropské unii již není místo pro složité celní formality,“ říká generální ředitel společnosti Raben East Bartłomiej Łapiński. „Proto jsme se rozhodli vyhradit jednu organizační jednotku, která se zaměří na tyto trhy a zároveň bude získávat potřebné znalosti a zkušenosti. Tímto dojde k doplnění portfolia Raben Group v oblasti silniční přepravy.“

Sídlo společnosti Raben East je v Robakowu u Poznaně a její hlavní pobočky se nacházejí v Grodzisku a Gliwicích. Raben East doplňuje portfolio Raben Group o služby mezinárodní silniční přepravy, včetně pravidelných linek sběrné služby do východních zemí. Do portfolia společnosti také patří celní služby a poradenství v oblasti přepravy v rámci východních trhů. Distribuce a konsolidace zásilek využívá síť sběrné služby skupiny Raben napříč celou Evropou. Společnost bude poskytovat služby mimo jiné do těchto zemí: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Irák, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Mongolsko, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Turecko, Ukrajina a Uzbekistán.

„Díky zajištění pravidelných linek sběrné služby do východních zemí je společnost Raben East schopna efektivně uspokojovat potřeby dvou skupin zákazníků. Do první skupiny patří ti, kteří chtějí systematizovat své dodávky klientům na východě. Druhou skupinu tvoří zákazníci, kteří vyhledávají nové trhy a s obchodem v této oblasti teprve začínají,“ vysvětluje Bartłomiej Łapiński. „Věřím, že specializovaný tým odborníků se zaměřením na tyto oblasti může našim zákazníkům pomoci dosáhnout úspěchu na východě.“

Společnost Raben East navázala vztahy s partnery na východních trzích s cílem naplňovat očekávání zákazníků. Jedná se o zkušené a profesionální partnery s hlubokou znalostí místních trhů, kteří v daném segmentu zaujímají dominantní postavení a zároveň splňují vysoké nároky na zákaznické oddělení, jako je tomu v Evropě.

Více informací Vám rádi poskytneme na emailové adrese east@raben-group.com.

31.07.2017

Zveme vás ke čtení.

Pobočky
Kontakt na naše skladové areály