Kontakt

Ochrana osobních údajů

Tisk | Stáhnout jako PDF

Zásady ochrany osobních údajů v Raben Group

Raben Group

Pro správný výklad a pochopení těchto zásad se pod názvem Raben Group rozumí:

1)  společnost Raben Group N. V. se sídlem ve Oss, Nizozemsko, Raben Group Intellectual Properties B. V. se sídlem ve Oss, Nizozemsko, či Cougar Investments Holding B. V. se sídlem ve Oss, Nizozemsko a

2)  každá společnost – jak v Polsku, tak v zahraničí – vůči které mají společnosti Raben Group N. V., Raben Group Intellectual Properties B. V. či Cougar Investments Holding B. V. (samostatně či společně) postavení ovládající osoby ve smyslu ust. § 74 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Pro účely správného výkladu těchto zásad jsou společnostmi v rámci Raben Group rovněž ty společnosti, jež budou zřízeny v budoucnosti a jež splní alespoň jednu ze shora uvedených podmínek 1) a 2).  

Informační bezpečnost

Raben Group je spolehlivým partnerem pro střední a velké obchodní korporace, jež se rozhodly outsourcovat své logistické služby. Jelikož jsme zodpovědnou organizací, uvědomujeme si, že informace mají specifickou hodnotu a tvoří zdroj, který je nutné řádně chránit.

Níže si vás dovolujeme informovat o údajích, jejich rozsahu a účelu, kvůli kterému jsou sbírány, zpracovávány a používány, když navštívíte naše internetové stránky.  

Při sběru, zpracování a použití osobních údajů se striktně řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a dalšími platnými a závaznými právními předpisy.

Administrátorem internetových stránek www.raben-group.com a administrátorem osobních údajů, jež jsou prostřednictvím těchto stránek shromažďovány, je společnost Raben Management Services sp. z o.o. se sídlem v Robakowo (ul. Zbożowa 1, 62-023 Gądki).

Pokud se na webových stránkách Raben Group nacházejí odkazy na webové stránky třetích osob, neplatí zde uvedená prohlášení o ochraně dat pro webové stránky takových třetích osob.

IP adresy

IP adresu tvoří čtyři čísla oddělená tečkou, kde každé číslo tvoří hodnota mezi 0 a 255 (např. 123.45.67.89). V běžných případech vám IP adresu automaticky přidělí váš poskytovatel internetového připojení. Aby se vám naše webová stránka zobrazila správně, stáhne si náš sever vaší IP adresu a uloží ji ve formě masky, což znamená, že zaznamená a uloží pouze první tři čísla (např. 123.45.67.xxx). Bez ohledu na to, zda máte statickou či dynamickou IP adresu, brání shora uvedené opatření identifikaci konkrétní osoby. Pro účely analýzy chyb se vaše maskovaná IP adresa zaznamená do našich síťových protokolů (tak zvaných deníkových souborů) a analytický software od Google Analytics ji dále zaznamená pro statistické účely.  

Jelikož jsme společnost, jež svou obchodní činnost provozuje na mezinárodní scéně, chceme rovněž vědět, odkud pocházejí osoby, jež navštěvují naše webové stránky. Z tohoto důvodu je vaše IP adresa použita pro geolokaci. Díky používání maskovaných IP adres je však zcela nemožné identifikovat konkrétní osobu. Chcete-li získat více informací, použijte prosím menu Nápověda ve vašem webovém prohlížeči.

Informace o webovém prohlížeči

Kromě toho náš síťový server sbírá údaje, jež poskytuje váš internetový prohlížeč, a některé z nich si zaznamenává do deníkových souborů. Údaje obsahují informace o vašem operačním systému, internetovém prohlížeči, který používáte, název zobrazovaných informací, čas, kdy jste otevřeli naše webové stránky, předchozí webové stránky, které jste navštívili (tzv. http referrer) a množství dodaných dat. Tyto údaje nelze použít k identifikaci konkrétní osoby, protože IP adresa je maskovaná. Tyto údaje se rovněž zaznamenávají a jsou zpracovány v deníkových souborech, aby bylo možné analyzovat případné chyby a údaje statisticky zaznamenat.

Cookies

Termín „cookie“, který zde používáme, označuje cookie soubory a další podobné nástroje, jejichž používání je právně regulováno  směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o soukromí a elektronických komunikacích, ve znění pozdějších změn a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění.

Cookie je malý soubor, který obsahuje informace zaznamenané a uložené na počítači, tabletu či smartphone, jež se používají pro přístup na internetové stránky. Cookies obvykle obsahují název stránky, odkud pocházejí, trvání jejich uložení na zařízení a jejich specifické číslo.

Cookies se používají pro tyto účely:

  • Nastavení webové stránky dle preferencí uživatele a optimalizace používání internetových stránek
  • Personalizace zobrazovaného obsahu pro daného uživatele služby
  • Statistické účely, které vysvětlují, jak jsou internetové služby využívány uživateli, což posléze umožní vylepšení jejich uspořádání a obsahu
  • Udržení uživatelské relace (po přihlášení), což umožňuje obejití nutnosti opakovaného přihlašování na každé podstránce služby
  • Optimalizace reklamní a marketingové nabídky pro konkrétního uživatele internetové stránky

Druhy cookies

Existují tři hlavní druhy cookies: „relační cookies“, „trvalé (persistentní) cookies“ a „cookies třetích stran“.

Relační cookies jsou dočasné soubory uložené na počítači, tabletu či smartphone uživatele, dokud se uživatel neodhlásí z daných webových stránek, neodejde z nich anebo nezavře webový prohlížeč. Používají se k nabídce služeb, jež vyžadují verifikaci v rámci dané internetové stránky.  

Trvalé (persistentní) cookies jsou uloženy v počítači, tabletu či smartphonu po dobu definovanou v parametrech těchto cookies anebo dokud je uživatel sám nesmaže. Používají se k zapamatování nastavení, jež si uživatel zvolil, a k personalizaci uživatelského prostředí stránek.

Cookies třetích stran umožňují sběr informací o tom, jak jsou jednotlivé internetové stránky používány, a pro nabídku specifického reklamního obsahu, jež bude upraven dle zájmů uživatelů.

Cookies vs. osobní údaje

Osobní údaje sbírané prostřednictví cookies jsou kódované, čímž je nežádoucím a nepověřeným osobám zabráněno v přístupu k nim. Sbírají se pro jediný účel, kterým je výkon určitých funkcí pro uživatele.

Úprava/smazání/deaktivace cookies

Společnost Raben Group poskytuje v souladu s platnou právní úpravou EU uživatelům svých internetových stránek možnost, aby používání cookies odmítli. Při prvním otevření webových stránek Raben Group se uživateli zobrazí níže vyobrazená lišta a uživatel je vyzván k volbě, zda s použitím cookies souhlasí, či nikoliv.

Pokud uživatel volbu provede, je tato volba systémem uložena a použita jako výchozí při každém dalším otevření webových stránek Raben Group z předmětné IP adresy, kde byla volba provedena.

Naše webové stránky můžete používat i bez cookies, avšak v ojedinělých případech můžete při prohlížení webového obsahu zaznamenat určitá omezení funkcí.

Pokud volbu použití cookies neprovedete, budou cookies až do jejich případného odmítnutí při používání stránek Raben Group aktivovány.

Společnost Raben Group dále informuje, že máte právo a možnost zvolit si takové nastavení ve vašem webovém prohlížeči, jež automaticky zablokuje služby cookies.

Detailní informace o možnostech a způsobech podpory cookies najdete v nastavení internetových prohlížečů.  

Google Analytics

Abychom byli schopni analyzovat chování uživatelů, používáme nástroj Google Analytics, software pro webovou analýzu a hlášení od společnosti Google Inc. (dále jen jako Google). Nicméně jsme požádali společnost Google, aby před samotnou analýzou chování uživatelů na našem webu „zanonymnila“ (odstranila identifikátory) IP adresy. Do programového kódu Google Analytics jsme vložili určité řádky.

Nástroj Google Analytics využívá cookies uložené na vašem počítači k analýze toho, jakým způsobem používáte naše webové stránky. Cookies pro Google Analytics mohou být relační či trvalé (persistentní), jež po uplynutí obvykle maximálně dvou let vyprší. Informace, jež cookies sesbírají o vaší aktivitě na webových stránkách, jsou zaslány na servery společnosti Google v USA a tam jsou uloženy.

Jelikož jsme Google požádali, aby IP adresy zcela „zanonymnil“, je vaše IP adresa před odesláním na servery společnosti Google v USA zkrácena na označení členského státu EU či Evropského hospodářského prostoru. V ojedinělých případech, jež nedokážeme ovlivnit, může být vaše úplná IP adresa odeslána na servery společnosti Google do USA a až tam zkrácena. Společnost Google bude na naši žádost používat shora uvedené informace k vyhodnocení toho, jakým způsobem jsou naše webové stránky používány, ke generování zpráv o aktivitě na našich stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu. Vaše IP adresa, kterou váš webový prohlížeč poskytl Google Analytics, není nijak napojena na ostatní data Googlu.

Rádi bychom zdůraznili, že vy sami můžete zabránit tomu, aby Google zaznamenával a zpracovával údaje z cookies (pro Google), jež se týkají vaší aktivity na našich webových stránkách (včetně vaší IP adresy). Pro tento účel si jen musíte stáhnout a nainstalovat speciální plug-in do prohlížeče, které je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Online aplikace a formuláře

Naše internetová stránka nabízí různé možnosti, jak nás kontaktovat. Kromě kontaktních formulářů rovněž používáme aplikační formuláře týkající se zaměstnání či spolupráce a informační formuláře a objednávky pro odběr našeho bulletinu. K tomu, abyste mohli uvedené formuláře použít, je obvykle nutné poskytnout nám vaše osobní údaje. Údaje, jež poskytnete v online formuláři, se sbírají, zpracovávají a používají výhradně v rámci a pro účely zpracování vašeho požadavku a pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

Zpravodaj

Pokud jste souhlasili s odběrem zpravodaje a jeho zasíláním na vaši e-mailovou adresu, můžete tento svůj souhlas kdykoliv stáhnout a odhlásit se ze seznamu odběratelů. Pro odhlášení z odběru zpravodaje klikněte na odkaz pro odhlášení, který najdete v každém vydání zpravodaji.

Používání sociálních plug-inů

Na internetové stránce www.raben-group.com používáme sociální plug-iny (dále jen jako plug-iny) sociální sítě Facebook, jež jsou majetkem společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen jako Facebook). Plug-iny jsou opatřeny logem Facebooku a označením „Facebook Social Plug-in“. Seznam našich plug-inů pro Facebook a jejich obrázků najdete zde: developers.facebook.com/plugins. Otevřete-li některou z našich stránek, jež obsahuje plug-in, váš prohlížeč se automaticky spojí se servery Facebooku. Zároveň dojde k odeslání osobních údajů na Facebook (v současnosti jde o IP adresu, datum a čas, zobrazenou webovou stránku/název zobrazené URL a ID cookie). Podle informací, které máme k dispozici , jsou uvedená data zpracovávána v USA. Facebook může tato data kombinovat s dalšími informacemi, jež vlastní o vaší osobě. Jako administrátor internetových stránek přesný proces zpracovávání vašich dat ze strany Facebooku neznáme. Pro více informací ohledně zpracování vašich osobních údajů společností Facebook si prosím přečtěte ustanovení Zásad používání dat na http://www.facebook.com/about/privacy/.

Tlačítko Google +1

Díky tlačítku Google +1 dostávají uživatelé personalizované informace z Googlu a od jeho partnerů. Google ukládá všechny údaje, které uživatel definuje jako +1 a dále všechny informace o webových stránkách, jež uživatel navštíví prostřednictvím tlačítka +1. Údaje +1 lze zobrazit společně se jménem uživatelského profilu a jejich obrázkem ve službách Google, tj. ve výsledcích hledání a na profilu Google a dále na jiných místech na webu či v internetových oznámeních.

Google zaznamenává informace o aktivitách +1 a využívá je k zdokonalení svých služeb. Chce-li uživatel použít tlačítko Google +1, musí mít globálně přístupný veřejný profil na Googlu, který obsahuje minimálně název vybraný pro tento profil.  Toto jméno pak používají všechny služby Googlu. V některých případech může toto jméno nahradit jiné používané pro spolusdílení obsahu prostřednictvím účtu na Googlu. Uživatelé, kteří znají e-mailovou adresu konkrétní osoby anebo kteří vlastní další informace, jež umožňují její identifikaci, mohou získat informace o identitě konkrétního profilu na Googlu.

Kromě účelů uvedených shora jsou údaje, jež uživatel o sobě poskytne, používány v souladu se závaznými Zásadami ochrany soukromí společnosti Google.  Společnost Google vydává celkovou statistiku +1 aktivit uživatelů a poskytuje ji uživatelům a partnerům, jako jsou vydavatelé, zadavatelé reklamy či provozovatelé souvisejících internetových stránek. Více informací o Google +1 najdete na: http://www.google.com/+/policy/content.html

Funkce Twitter

Webové stránky www.raben-group.com jsou rovněž napojeny na funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Spojené státy americké. V důsledku používání Twitteru a funkce re-tweet mohou být vámi navštívené stránky připojeny k vašemu účtu na Twitteru a takto zpřístupněny ostatním uživatelům.  Zároveň jsou tyto údaje odeslány službě Twitter.

Mějte prosím na paměti, že provozovatel webových stránek www.raben-group.com, Raben Management Services sp. z o.o., nemá informace o tom, co odeslané údaje obsahují a jak je Twitter využívá. Detailní informace o tomto tématu najdete v Zásadách ochrany soukromí společnosti Twitter na http://twitter.com/privacy. Nastavení ochrany soukromí na Twitteru lze měnit v nastavení účtu na: http://twitter.com/account/settings.

Fotografie

Fotografie a obrázky uveřejněné na webových stránkách jsou majetkem Raben Group či pocházejí z fotobank, jako je Fotolia, Thinkphoto, Dreamstime, Getty Image, anebo byly zakoupeny od agentur.Detailní informace naleznete zde. Některé ikony používané na těchto stránkách jsou z webové stránky modernuiicons.com, od autora Austin Andrews (http://templarian.com/).

 

Dodatečné informace o elektronické korespondenci

Přejete-li si napsat nám e-mail, mějte prosím na paměti, že nešifrované e-mailové zprávy zasílané prostřednictvím internetu nejsou dostatečně chráněny proti přístupu třetích stran.   

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně prohlášení o informační bezpečnosti či ohledně Raben Group, můžete nás kontaktovat telefonicky či e-mailem.

Raben Management Services sp. z o.o.
ul. Zbożowa 1
62-023 Robakowo k/Poznania

Telefon: +49 (0) 40-60 60 60
Fax: +49 (0) 40-60 60 6-6230
e-mail: headoffice.Info@raben-group.com