Raben logo

Slovník pojmů

AWB (Air Way Bill)

B/L (Bill of Lading)

Co-manufacturing (společná výroba)

Co-packing (společné balení)

Cross-docking (překladiště)

Dodací lhůta

Doplňková služba

Dopravce

E-invoice (e-faktura)

EPAL

FTL (Full Truck Load)

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Chlazené zboží

Incoterms (International Commercial Terms)

LTL (Less than Truck Load)

Mezinárodní přepravní služba

myRaben.com

Odesílatel

Podmínky přepravní služby

Pracovní dny

Přepravní doklad

Přepravní jednotka

Přepravní jednotky pro kombinovanou dopravu

Přepravní objednávka

Přepravní služba

Příjemce

Reklamace

Řízená (kontrolovaná) teplota

Rozhodné právo

Smlouva o přepravě

Úmluva CMR

Vnitrostátní přepravní služba

VOP (Všeobecné obchodní podmínky)

Vyloučené zboží

Zboží

ZPČ (Zvláštní práva čerpání)