Raben logo
csm_non-food_notxt_f718a7286c.jpg your-partner-in-logistics

FMCG nepotravinové produkty

Vaše produkty jsou nám blízké

Modern infrastructure

Moderní skladové prostory

Own groupage network

Specializovaná přepravní síť

Modern IT systems

Moderní IT systémy

Dedicated customer services

Specializovaní odborníci pro vaše produkty

Separate network and team for ADR transport

Samostatná přepravní síť a tým pro přepravu nebezpečného zboží (ADR)

  • Modern infrastructure

    Moderní skladové prostory

Item 1 of 5
Raben for FMCG nonfood

Nepotravinové produkty rychloobrátkového zboží (FMCG) se již dávno staly každodenní součástí našeho života. Pro nás, spotřebitele, je těžké si představit život bez nich. Naší úlohou v logistice je vytvářet pro toto odvětví udržitelné dodavatelské řetězce. Tyto produkty známe dobře – víme, jak je skladovat a distribuovat tak, aby se k zákazníkům dostaly bezpečně a včas.

Obchodní partneři, kteří s námi spolupracují, těží z:

  • vozového parku a zaměstnanců připravených na sezónnost,
  • pevně stanovených vykládkových oken u koncových zákazníků,
  • skladových a překládkových terminálů připravených pro různé typy produktů, včetně nebezpečného zboží (ADR),
  • specializované manipulační techniky a specializovaných řešení pro stohování bílého zboží v našich skladech.


Naše certifikáty: ISO, SMETA, OHSAS, SQAS.

Raben doprava na cestě k zákazníkům

Udržitelná řešení pro průmyslová odvětví

V současné době pracuje mnoho organizací na udržitelné výrobě. Jako logistický operátor podporujeme vaše environmentální úsilí prostřednictvím našeho udržitelného dodavatelského řetězce.

Pravidelně měříme CO2 a systematicky nahrazujeme starší vozy novými, která splňují nejnovější požadavky na snížení emisí skleníkových plynů. Pro další úsporu přírodních zdrojů jsme na našich pobočkách zavedli řadu proekologických řešení. Dále pořádáme společné výsadby stromů, abychom kompenzovali dopad na okolní prostředí.

Chcete-li se o našich CSR aktivitách dozvědět více, přečtěte si o nich na www.csr.raben-group.com.