Raben logo
csm_infromation_security_banner_a6e51d2d21.jpg your-partner-in-logistics

Bezpečnost informací

Záleží nám na vašich a našich datech

csm_Raben_security_08dd0ac157.jpg

Bezpečnost informací

Uvědomujeme si, že v současné době je třeba adekvátně chránit nejen lidské zdraví a život nebo přírodní zdroje, ale také informace, které jsou pro každou organizaci velmi cenné. Bezpečnost informací chápeme nejen z pohledu zajištění jejich důvěrnosti, ale také dostupnosti a integrity.

Tento proces vyžaduje průběžné sledování a trvalé zdokonalování, o které usilujeme rozvojem systému informační bezpečnosti založeného na mezinárodním standardu ISO 27001.

Splnění všech požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vnímáme jako jeden z nejdůležitějších cílů systému řízení bezpečnosti informací.

csm_Raben_BCM-min_ca3c180d12.jpeg

Shromážděná data zpracováváme pouze pro účely, pro které nám byly poskytnuty. Při shromažďování těchto údajů dodržujeme své povinnosti týkající se informací, zejména s ohledem na to, jakým způsobem a po jakou dobu budou zpracovávány a kdo je jejich příjemce.


Díky tomu si můžete být jisti, že:

  • k důvěrným údajům mají přístup pouze oprávněné osoby,

  • potřebné informace jsou k dispozici příslušným osobám, které je potřebují, což zaručuje krátké dodací lhůty zakázek,

  • dbáme na kvalitu, úplnost a správnost použitých informací, což nám umožňuje minimalizovat riziko chyb.

Ochrana osobních údajů

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů kontaktujte

gdpr.cz@raben-group.com