Raben logo
csm_infromation_security_banner_a6e51d2d21.jpg your-partner-in-logistics

Bezpečnost informací

Záleží nám na vašich a našich datech

Bezpečnost informací

Bezpečnost informací

Uvědomujeme si, že v současné době je třeba adekvátně chránit nejen lidské zdraví a život nebo přírodní zdroje, ale také informace, které jsou pro každou organizaci velmi cenné. Bezpečnost informací chápeme nejen z pohledu zajištění jejich důvěrnosti, ale také dostupnosti a integrity.

Tento proces vyžaduje průběžné sledování a trvalé zdokonalování, o které usilujeme rozvojem systému informační bezpečnosti založeného na mezinárodním standardu ISO 27001.

Splnění všech požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) vnímáme jako jeden z nejdůležitějších cílů systému řízení bezpečnosti informací.

Shromážděná data zpracováváme pouze pro účely, pro které nám byly poskytnuty.

Shromážděná data zpracováváme pouze pro účely, pro které nám byly poskytnuty. Při shromažďování těchto údajů dodržujeme své povinnosti týkající se informací, zejména s ohledem na to, jakým způsobem a po jakou dobu budou zpracovávány a kdo je jejich příjemce.


Díky tomu si můžete být jisti, že:

  • k důvěrným údajům mají přístup pouze oprávněné osoby,

  • potřebné informace jsou k dispozici příslušným osobám, které je potřebují, což zaručuje krátké dodací lhůty zakázek,

  • dbáme na kvalitu, úplnost a správnost použitých informací, což nám umožňuje minimalizovat riziko chyb.

Ochrana osobních údajů

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů kontaktujte

gdpr.cz@raben-group.com