Raben logo
csm_BCM_ea56188b51.jpg your-partner-in-logistics

Řízení kontinuity provozu (BCM)

Bezpečnost máme v naší DNA

Comprehensive process management

Pravidelné kontroly systému

daily_conections_copy_icon.svg

Kontinuita provozu

Dedicated customer services

Rychlé a transparentní informace

Flexibility with variable volumes

Ověřené postupy v krizových situacích

  • Comprehensive process management

    Pravidelné kontroly systému

Item 1 of 4
Řízení rizik a řízení kontinuity provozu

Řízení rizik a řízení kontinuity provozu


Bez ohledu na oblast podnikání je každá společnost vystavena riziku výskytu událostí, které mohou vést ke ztrátám nebo dokonce k zastavení provozu.

Stejně tak se může každá organizace ocitnout v krizové situaci způsobené různými interními (zaměstnanci, provozní procesy) nebo externími faktory (dodavatelé, zákazníci, konkurence, nepředvídané události).

Jsme na takové situace připraveni, protože pevně věříme v pravdivost následujícího motta: Doufej v to nejlepší, ale připrav se na nejhorší.

Řízení rizik podniku (ERM)

Řízení rizik podniku (ERM)

Zavedli jsme komplexní systém řízení rizik podniku (Enterprise Risk Management), jehož hlavními cíli jsou:

  • ochrana zdraví a života lidí,
  • ochrana majetku a provozuschopnosti skupiny,
  • ochrana zájmů všech zainteresovaných stran (např. našich klientů),
  • ochrana dobrého jména.


V rámci systému řízení rizik podniku jsme vyvinuli metodologii identifikace a hodnocení příležitostí a rizik, definovali pravděpodobnost výskytu a možných dopadů konkrétních událostí na úrovni skupiny a jednotlivých společností. Průběžně identifikujeme, popisujeme a hodnotíme rizika a také zavádíme kontrolní mechanismy. Pravidelnými kontrolami zajišťujeme správnou funkčnost systému.

Řízení kontinuity provozu (BCM)

Řízení kontinuity provozu (BCM) 

Systém řízení kontinuity provozu organizace (Business Continuity Management) spojuje vše v jeden celek. Je navržen tak, aby zajistil fungování organizace a poskytování zákaznického servisu i v případě jakýchkoli přerušení.

Vytvořili jsme a zavedli politiku skupiny, která obsahuje podrobné plány a stanovuje odpovědnosti za jednotlivé prvky systému. Krizové scénáře jsou pravidelně testovány, minimálně jednou za rok, což nám umožňuje systém dále vylepšovat. Pro zajištění efektivní údržby procesů se dále veškerá dokumentace stala součástí integrovaného systému řízení, který je pravidelně kontrolován a auditován. 

Zasazujeme se o to, aby nepředvídané události a vnější faktory neměly negativní dopad na naše služby.