Raben logo
csm_chemical_notxt_b0ccd3ce6d.jpg your-partner-in-logistics

Chemie

Vaše produkty vytvářejí

naši realitu

Modern infrastructure

Moderní skladové prostory

Own groupage network

Specializovaná přepravní síť a terminály

Modern IT systems

Moderní IT systémy

Dedicated team for ADR transport

Specializovaný tým pro přepravu v režimu ADR

real_time_online_temperature_monitoring_system_icon.svg

Přeprava v kontrolované teplotě

  • Modern infrastructure

    Moderní skladové prostory

Item 1 of 5
Plant care garden

Chemické výrobky vyžadují zvláštní pozornost a opatrnost, proto přistupujeme ke společnému vytváření udržitelných a bezpečných dodavatelských řetězců pro vaši firmu s velkou péčí a odpovědností.

Jako odborníci na logistiku i spotřebitelé plně chápeme vaše potřeby a bezpečnostní požadavky, které musí být u těchto speciálních produktů splněny.

Nabízíme řadu specializovaných řešení a také zejména:

  • specializovaný tým odborníků,
  • profesionálně vyškolené řidiče a specializovaná vozidla,
  • pomoc při shromažďování údajů pro výroční zprávy o přepravě ADR.
Raben warehouse chemistry

Nebezpečné zboží ve skladech

Velká část chemických produktů je klasifikována jako nebezpečné zboží (ADR). Máme rozsáhlé zkušenosti s manipulací s tímto zbožím. Po mnoho let provozujeme zařízení vyšší úrovně a připravujeme naše sklady na specifické požadavky související se zbožím chemického průmyslu, abychom splnili standardy FM Global a NFPA, mimo jiné pomocí speciálních komor pro vybrané zboží a odpovídajícím způsobem navržených sprinklerových systémů instalovaných pod strop a mezi regály a policemi. Víme, jaké zboží lze skladovat vedle sebe, abychom se vyhnuli potenciálním rizikům pro životní prostředí.

Pro skladování hořlavých kapalin používáme moderní pěnové protipožární systémy. Jakmile jsou detekovány plameny, jsou komory okamžitě naplněny pěnou.
 

Přeprava nebezpečného zboží

Součástí přepravního procesu je příprava dokumentace dle specifických požadavků ADR. Využíváme také specializovaný vozový park. Zvláštní pozornost věnujeme umístění nákladu na návěsy a zajišťujeme palety pro větší stabilitu.

Zaměstnanci Raben v akci sázející stromy

Udržitelná řešení pro průmyslová odvětví

V současné době pracuje mnoho organizací na udržitelné výrobě. Jako logistický operátor podporujeme vaši snahu o šetrnost k životnímu prostředí.

Pravidelně měříme CO2 a systematicky nahrazujeme starší vozy novými, která splňují nejnovější požadavky na snížení emisí skleníkových plynů. Pro další úsporu přírodních zdrojů jsme na našich pobočkách zavedli řadu proekologických řešení. Dále pořádáme společné výsadby stromů, abychom kompenzovali dopad na okolní prostředí.

Chcete-li se o našich CSR aktivitách dozvědět více, přečtěte si o nich na www.csr.raben-group.com.