Raben logo
csm_CSR_Raport_Raben_55d0754463.jpg your-partner-in-logistics

Udržitelnost

Udržitelná cesta vpřed

Udržitelný rozvoj Raben Česká republika

90. výročí naší skupiny se shodovalo s procesem revize a předefinování naší strategie udržitelnosti.


S ohledem na budoucnost Raben Group a potenciál přispívat k cílům udržitelného rozvoje, které všichni sdílíme, jsme se zavázali vykonávat naše aktivity a nově definovat klíčové pilíře našeho závazku pro nadcházející roky.

V důsledku toho jsme v roce 2021 přijali aktualizovanou Strategii udržitelnosti pro skupinu Raben Group pro období 2021–2025.

Práce na strategii zahrnovala nejvyšší vedení skupiny Raben Group. Jako dopředu smýšlející společnost se zaměřujeme na dlouhodobou perspektivu a na udržitelnost.

Proto je pro nás stejně důležité jako naše finanční výsledky nebo expanze na nové trhy zmírňování negativních dopadů na životní prostředí, vztahy uvnitř společnosti, odpovědné zadávání zakázek a pokračující spolupráce se všemi klíčovými zainteresovanými stranami.

Chceme, aby nás každý kilometr ujeté vzdálenosti přivedl k lepší a čistší budoucnosti.

STRATEGIE UDRŽITELNOSTI Raben Group

Naše strategie je založena na 3 pilířích a 9 strategických oblastech, v rámci kterých jsme si stanovili strategické cíle a ukazatele, abychom komplexně řešili globální výzvy definované Globálními cíli udržitelného rozvoje OSN.

  • Naším cílem je zapojit se do udržitelných řešení, udávat trendy a být lídrem v odvětví přepravy a logistiky.
  • Chceme, aby každá z našich značek byla zaměstnanci, zákazníky a místními komunitami uznávána jako společensky angažovaná.
  • Chceme jednat ekologicky ve všech oblastech našeho podnikání.
mesh
csm_ecovadis_margin__002__03da92d6e4.jpg

Jsme hrdí, protože jsme v hodnocení EcoVadis 2022 získali stříbrné ocenění!

Patříme tedy mezi 25 % společností na světě, které nejlépe integrují nefinanční (ESG) faktory do svých strategií a provozu. Jsme rádi, že jsme zlepšili hodnocení ve všech směrech – životní prostředí, pracoviště a lidská práva, etika a odpovědný dodavatelský řetězec.

EcoVadis je jedním z celosvětově nejdůvěryhodnějších hodnocení podnikové udržitelnosti společnosti.

Raben Group Report 2022 EN

Chcete se dozvědět více? 

Přečtěte si naši zprávu o udržitelnosti


(zpráva je pouze v anglickém jazyce)

KLIKNĚTE ZDE

Podívejte se na naše předchozí zprávy o udržitelnosti

Raben_Group_Sustainability_Report_2020_EN.pdf

Stáhnout

Raben_Sustainability_Report_2019_EN.pdf

Stáhnout

Raben_Sustainability_Report_2018_EN.pdf

Stáhnout

Raben_Sustainability_Report_2017_EN.pdf

Stáhnout

Raben_Sustainability_Report_2016_EN.pdf

Stáhnout

Raben_Sustainability_Report_2015_EN.pdf

Stáhnout

Raben_Sustainability_Report_2014_EN.pdf

Stáhnout

Byli jste svědkem protiprávného jednání nebo jednání v rozporu s našim etickým kodexem, nebo máte pocit, že vzniklá situace není v pořádku?

Dejte nám vědět!

Oznamte nám to - můžete i anonymně

INFORMOVÁNÍ O NEKALÝCH PRAKTIKÁCH (WHISTLEBLOWING)

mesh