Raben logo
csm_pani_z_czolem_bez_czola_c79d002dd7.png your-partner-in-logistics

Společnost

Na lidech nám záleží

Safety is our priority

Bezpečnost je naší prioritou

People with drive

Lidé s drivem

Reliable business partners

Spolehlivý obchodní partner

Social commitment

Společensky angažovaný

  • Safety is our priority

    Bezpečnost je naší prioritou

Item 1 of 4
Lidé s drivem

„Lidé s drivem” je výstižný popis, který definuje naši firemní kulturu. 

Snažíme se přilákat ty nejtalentovanější zaměstnance, udržet si je a poskytnout jim různé možnosti osobního růstu. Zavázali jsme se propagovat zdraví a bezpečnost na pracovišti, respektovat lidská práva a také rovné příležitosti náboru a zaměstnávání, což mimo jiné potvrzuje Etický kodex skupiny Raben Group.

V naší organizaci nepřijímáme žádnou formu diskriminace a zavádíme postupy, jak jí předcházet.

Rozmanitost na pracovišti vnímáme jako hodnotu, která rozšiřuje naše obzory, poskytuje základ pro větší kreativitu a lepší pochopení rozmanité společenské a obchodní reality, která nás obklopuje a které jsme součástí.

Zdraví a bezpečnost

Zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců je nediskutovatelná součást našeho podnikání.

Dodržování zákonných požadavků a fungující systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou jen základem naší kultury bezpečnosti. Utváříme jej prostřednictvím práce týmu SHE (Safety = bezpečnost, Health = zdraví, Environment = okolní prostředí), implementace principů ISO 45001 a průběžného řízení různých událostí. Aktuální stav naší kultury bezpečnosti posuzujeme sledováním KPI programu SHE a prováděním auditů systému BOZP.

Zlatá pravidla bezpečnosti skupiny Raben Group jsou psané zásady, které musí dodržovat všichni zaměstnanci a osoby, které nám poskytují služby a na které se nevztahuje pracovní smlouva.

Řízení sociálního dopadu a zapojení do důležitých

Řízení sociálního dopadu a zapojení do důležitých společenských cílů je jedním z témat zahrnutých do ESG Strategie Raben Group.

Definovali jsme naše závazky a cíle, které se zaměřují především na:

  • vzdělávání o bezpečnosti silničního provozu, 
  • povědomí o důležitosti dopravy a logistiky,                                                                
  • pomoc dětem a lidem v těžkých životních situacích.


Sociální aktivity realizujeme prostřednictvím:

  • charitativních přeprav: tímto typem pro bono služeb podporujeme nevládní neziskové organizace a sociální podniky. Přeprava je možná díky nasazení našich řidičů i řidičů našich subdodavatelů.
  • dobrovolnictví: zapojením do různých společensky prospěšných projektů a také sdílením našeho know-how hrami a přednáškami ve školkách, školách a na vysokých školách
Zlepšujeme pracovní podmínky u našich dodavatelů

Zlepšujeme pracovní podmínky u našich dodavatelů
 

Od roku 2019 jsme členem iniciativy CSR Europe Responsible Trucking. Sdružuje hlavní představitele odvětví TFL v Evropě s hlavním cílem zlepšit pracovní podmínky pro řidiče nákladních vozidel. Výsledkem naší práce jsou „Sociální standardy v dopravě“, které jasně definují směrnice pro pracovní podmínky řidičů.

V roce 2021 byl zpracovaný dokument oficiálně představen a my jsme se zavázali, že do konce roku 2024 zavedeme všechny požadavky, které jsou v něm uvedené.

Směrnice pro odpovědnou nákladní dopravu (v anglickém jazyce)

Stáhnout

Často kladené otázky (v anglickém jazyce)

Stáhnout