Raben logo

Palivový příplatek

Sazby palivového příplatku v návaznosti na změny průměrné ceny nafty:
 

Řádek Průměrná cena nafty v CZK/1 litr Palivový příplatek
  od do  
0 < 29,99 CZK 0%
1 30,00 CZK 30,99 CZK 1%
2 31,00 CZK 31,99 CZK 2%
3 32,00 CZK 32,99 CZK 3%
4 33,00 CZK 33,99 CZK 4%
5 34,00 CZK 34,99 CZK 5%
6 35,00 CZK 35,99 CZK 6%
7 36,00 CZK 36,99 CZK 7%
8 37,00 CZK 37,99 CZK 8%
9 38,00 CZK 38,99 CZK 9%
10 39,00 CZK 39,99 CZK 10%

Sazba palivového příplatku pro říjen 2021:
 

Cena v minulém měsíci Řádek % navýšení oproti základní sazbě (řádek 0) Sazba palivového příplatku pro aktuální měsíc
31,82 CZK / 1 litr 2 6,10 2 %

Z hlediska zjednodušení administrativních úkonů a větší transparentnosti je palivový příplatek uveden na faktuře za přepravu vždy odděleně. Více informací o aktuálním vývoji palivového příplatku získáte na našem zákaznickém centru na telefonní čísle: +420 222 802 115.