Raben logo
csm_Raben_SHE_banner_min_165c25d312.jpg your-partner-in-logistics

Kultura bezpečnosti

Program SHE

Υπάλληλος Raben

Kultura bezpečnosti SHE

(Safety, Health, Environment = bezpečnost, zdraví, životní prostředí)

Život a zdraví jsou pro Raben Group hodnoty, o kterých se nevyjednává. Proto dbáme na to, aby v naší organizaci byla bezpečnost každodenní praxí vztahující se ke každému procesu a ve všech lokalitách, kde jsme přítomni.

  • Jsme si vědomi, že k nehodám dochází v důsledku nebezpečného jednání lidí, a proto jsme zavedli program pro řízení chování.
  • Vrcholoví manažeři organizace se účastní SHE aktivit v oblasti péče o bezpečnost, zdraví a životní prostředí, motivují zaměstnance, stanovují standardy a aktivně se podílejí na rozvoji programu SHE.
  • V rámci programu SHE průběžně zvyšujeme povědomí o rizicích a preventivních opatřeních u všech osob zapojených do našich procesů.
  • Znalosti získané v tomto oboru rádi sdílíme uvnitř organice i mimo ni.
Naše pravidla chrání životy
Naše pravidla chrání životy

Zlatá pravidla bezpečnosti v Raben Group

Stáhnout
csm_Raben_koniczyna_65305c7dec.jpg

Bezpečnost životního prostředí


Ekologie má pro nás velmi velký význam. Děláme vše pro to, abychom měli dobrý vliv na životní prostředí. Ušetřením přírodních zdrojů, měřením, vykazováním a snižováním emisí skleníkových plynů pracujeme na tom, abychom pro příští generace zanechali nejlepší možnou verzi světa.

  • Doporučujeme všem, aby se chovali ekologicky.
  • Šetříme zdroje pomocí řešení bez použití zbytečných papírů a elektronických faktur.
  • Nabízíme certifikované nástroje pro měření vlivu na životní prostředí, např. CO2 kalkulačku, která umožňuje spolehlivé měření emisí skleníkových plynů a pečlivé plánování cílů jejich snižování.
  • Investujeme do moderního vozového parku a mnoho dalších.