Raben logo
Protection of human life your-partner-in-logistics

Kultura bezpečnosti

Program SHE

Kultura bezpečnosti SHE

Kultura bezpečnosti SHE

(Safety, Health, Environment = bezpečnost, zdraví, životní prostředí)

Život a zdraví jsou pro Raben Group hodnoty, o kterých se nevyjednává. Proto dbáme na to, aby v naší organizaci byla bezpečnost každodenní praxí vztahující se ke každému procesu a ve všech lokalitách, kde jsme přítomni.

  • Jsme si vědomi, že k nehodám dochází v důsledku nebezpečného jednání lidí, a proto jsme zavedli program pro řízení chování.
  • Vrcholoví manažeři organizace se účastní SHE aktivit v oblasti péče o bezpečnost, zdraví a životní prostředí, motivují zaměstnance, stanovují standardy a aktivně se podílejí na rozvoji programu SHE.
  • V rámci programu SHE průběžně zvyšujeme povědomí o rizicích a preventivních opatřeních u všech osob zapojených do našich procesů.
  • Znalosti získané v tomto oboru rádi sdílíme uvnitř organice i mimo ni.
Naše pravidla chrání životy
Naše pravidla chrání životy

Zlatá pravidla bezpečnosti v Raben Group

Stáhnout
Bezpečnost životního prostředí

Bezpečnost životního prostředí


Ekologie má pro nás velmi velký význam. Děláme vše pro to, abychom měli dobrý vliv na životní prostředí. Ušetřením přírodních zdrojů, měřením, vykazováním a snižováním emisí skleníkových plynů pracujeme na tom, abychom pro příští generace zanechali nejlepší možnou verzi světa.

  • Doporučujeme všem, aby se chovali ekologicky.
  • Šetříme zdroje pomocí řešení bez použití zbytečných papírů a elektronických faktur.
  • Nabízíme certifikované nástroje pro měření vlivu na životní prostředí, např. CO2 kalkulačku, která umožňuje spolehlivé měření emisí skleníkových plynů a pečlivé plánování cílů jejich snižování.
  • Investujeme do moderního vozového parku a mnoho dalších.