Raben logo
ECO2way Raben Group eco2way

Životní prostředí

Eco2Way k budoucnosti s nulovými emisemi

Energy efficiency

Energetická efektivita

Circular economy

Cirkulární ekonomika

Reduction of the CO² footprint

Snížení uhlíkové stopy

Ecological Initiatives

Ekologické iniciativy

 • Energy efficiency

  Energetická efektivita

Item 1 of 4
Životní prostředí

Cítíme odpovědnost, a proto jsme odhodláni podniknout jakékoli možné kroky v boji proti změně klimatu a jejím následným dopadům. Odpovědnost za životní prostředí je:

 • nedílnou součástí naší vize pro rozvoj celé skupiny i jednotlivých podnikatelských subjektů;
 • jeden z pilířů naší obchodní strategie;
 • klíčovou složkou naší strategie ESG
 • a nakonec téma „Klimatické a environmentální politiky skupiny Raben Group“, kterou jsme zavedli v roce 2021.
Raben ECO2WAY

Raben ECO2WAY je projekt, který zastřešuje aktivity zmírňující náš negativní dopad na životní prostředí. Naše cíle do roku 2025:

Změna klimatu

 • 30% snížení emisní náročnosti v našich provozech
 • 10% snížení emisní náročnosti v dopravním provozu
 • zajištění minimálně standardu Euro 5 našeho vlastního vozového parku a vozového parku dodavatelů
 • další rozvoj CO2 kalkulačky na úrovni zásilek
 • zelená energetická řešení (např. PPA)

 

Cirkulární ekonomika

 • 90% míra třídění veškerého odpadu s cílem jej recyklovat nebo kompostovat
 • zvýšení podílu elektronických dokumentů na 90 % (e-faktury) a zasazení 1 stromu za každý souhlas zákazníka, který souhlasí s přechodem z papírové na elektronickou dokumentaci
Raben Životní prostředí

Abychom zviditelnili problematiku klimatu a efektivněji a transparentněji spravovali emise, podepsali jsme v roce 2021 závazek pod SBTi na úrovni výrazně pod 2.

V roce 2022 si plánujeme stanovit konkrétní cíle a cestu, jak takových cílů dosáhnout.

Z dlouhodobého hlediska je naším cílem snížit emise na nulu.

Máme ambici být do roku 2050 klimaticky neutrální společností ve všech oblastech.