Raben logo
csm_EVAK5898_upr_af2c8c9143.jpg

Centrální poloha a sousedské vazby dělají z Česka klíčovou zemi logistické sítě Raben Group

2022.08.03
Pro polské výrobce je Česká republika velmi atraktivním trhem – v žebříčku polského exportu zboží jsme na druhém místě za Německem. Vzájemný obchod Česka s naším severním sousedem navíc neustále nabývá na významu. Svědčí o tom i třicetiprocentní meziroční nárůst objemu přepravovaného zboží odbaveného skupinou Raben Group a téměř zdvojnásobení počtu linek v tomto směru. Česko se tak stalo důležitým hráčem v mezinárodní síti Raben ve střední a východní Evropě.

Sousedství, mnoho historických, kulturních a ekonomických vazeb. Všechny tyto faktory podporují obchodní vztahy mezi Polskem a Českem. Historické vazby se promítají i do hospodářských statistik: Česko je pro Polsko druhým největším exportním trhem, s podílem 6,2 % vývozu (údaje za 1. čtvrtletí 2022). Co se týče dovozu do Polska, je Česko s podílem 3,1 % osmým největším dodavatelem (1. čtvrtletí 2022) 1.

Automobily, chemické výrobky a elektronika

Český import a export se dlouhodobě zaměřuje na automobily, automobilové díly a příslušenství a elektroniku v nejširším slova smyslu 2. Pokud se podíváme na vzájemný obchod s Polskem, patří mezi nejvýznamnější druhy zboží dováženého do Česka z Polska stroje pro průmysl, přepravní technika, průmyslové výrobky a také chemické výrobky a navazující produkty. V opačném směru proudí z Česka podobná skladba zboží – stroje a suroviny pro průmysl, přepravní technika a průmyslové výrobky 3.

Logistická skupina Raben Group mezi Polskem a Českem v roce 2021 přepravila o 30 % více zásilek než v předchozím roce. Z průmyslového odvětví se společnost zaměřuje právě na automobily, chemické výrobky a elektroniku, které tvoří jádro česko-polského obchodu. „Nabídka přepravních služeb Raben s využitím systému kombinované přepravy úzce a efektivně propojuje pozemní druhy dopravy a přispívá k přesunu zboží ze silniční na železniční nákladní dopravu v kontextu evropské dopravní politiky. Rozvoj hospodářských a přepravních vztahů mezi Polskem a Českou republikou s obsluhou sousedních zemí přispívá k ekonomické a společenské stabilitě obou zemí, které k sobě mají velmi blízko nejen historicky, ale i jazykově,“ komentoval prezident České logistické asociace Václav Cempírek.

Za poslední rok 12 nových linek

Zmíněný nárůst objemů zásilek umožňuje čím dál kvalitnější síť tras mezi oběma zeměmi, kterou Raben Group zajišťuje. V současné době provozuje 16 exportních a 10 importních linek, které spojují body jako Sosnowiec, Gliwice, Varšava, Legnica a Wrocław na polské straně a Prahu, Ostravu, Olomouc, Brno a Hradec Králové na české straně. Další se již připravují, mimo jiné z Poznaně do Prahy a z Wrocławi do Brna.

 

„S 26 linkami denně se polsko-české obchodní spojení stalo dvojkou v naší firemní hierarchii. Na základě analýzy vytíženosti naší sítě a požadavků zákazníků jsme jen za poslední rok otevřeli 12 nových linek mezi Českem a Polskem, což posílilo naši pozici na trhu,“ řekl Robert Wolny, Market Development Manager CEE v Raben Group.
 

K nejvýznamnějším obchodním partnerům Česka patří vedle Polska také Německo a Slovensko. Díky své strategické poloze v centrální Evropě bude Česká republika hrát důležitou roli v projektu reorganizace linek sběrné služby, kterou skupina Raben Group zahájila v minulém roce. „Domnívám se, že v současnosti využívá Česko jen část svého exportního potenciálu,“ dodal Robert Wolny. Reorganizace linek zahrnuje trhy jako Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko a právě Česko.

Doručení do druhého dne

Součástí projektu je rozšiřování sítě přepravních linek mezi Českem a Slovenskem. Nově vznikly denní přímé linky z Prahy a Brna do Košic a zpět a také ze Žiliny do Ostravy. Reorganizace posledně jmenované linky umožnila zajistit ze Žiliny doručení do druhého dne po celém Česku. „V současné době jsou zásilky mezi Českem a Slovenskem doručovány do 24 hodin prostřednictvím 14 linek mezi největšími depy v těchto zemích přímo bez nutnosti překládky. Díky navýšení počtu linek mezi Českem a Slovenskem jsme schopni zajistit našim klientům komfortní a rychlý servis,“ zdůraznil Jakub Trnka, generální ředitel Raben Logistics Czech. Rostoucí aktivitu zaznamenává Raben také jižním směrem, o čemž svědčí dvouciferné nárůsty objemů přepravy zboží mezi Českem a Rumunskem a rovněž Českem a Bulharskem. Zde má velký význam využití rumunského Temešváru jako překladiště. 

1 Statistika polského zahraničního obchodu v období leden-březen 2022, Statistický úřad, Varšava, 17.05.2022.

2 Statistika Mezinárodního obchodního centra (INTRACEN) 2021, odkaz zde

3 Ročenka zahraničního obchodu, Statistický úřad, Varšava, 2021.