Raben logo
csm_2019_12_Vianocny_konvoj_9e11efe065.jpg

Konvoj s vánočními dárky a Raben Group

rozdávají radost dětem na Ukrajině
2019.12.16
Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group, je již potřetí jedním z patronů akce Vánoční konvoj. Tento dobročinný projekt každoročně v Německu pořádají organizace Round Table Germany a dámský spolek Ladies' Circle Germany.

Vánoční konvoj vyrazil 1. prosince s prvními slunečními paprsky na zimní obloze z Hanau (Německo) na cestu do východní Evropy rozdávat radost dětem v nouzi. Ewald Raben ve svém projevu ocenil úspěch celé akce.

„Tajemství toho být schopen spočívá v tom být ochoten. Oddanost této vánoční akce ze strany tolika dětí a dobrovolníků je vskutku působivá,” uvedl CEO skupiny Raben Group.

Letošní sbírka čítala na 173 161 balíčků rozdělených do 38 kamionů, které na cestě na Ukrajinu, do Bulharska, Moldavska a Rumunska doprovázelo 293 dobrovolníků. Vánoční dárky se rozvážejí do místních školek, škol, dětských domovů, sirotčinců a nemocnic.

Dárky zabalené dětmi ze všech koutů Německa převážejí a osobně rozdávají dobrovolníci. První balíčky dorazily do místních sběrných středisek organizací Round Table, Ladies' Circle, Tangent Club, Old Tablers, jakož i k přátelům a podporovatelům organizací, již krátce po letních prázdninách. Po roztřídění byly balíčky odeslány do centrálního skladu společnosti Raben Trans European Germany v Mülheim-Kärlichu, kde byly před dlouho cestou na východ uloženy na palety.

Ewaldův bratr, generální ředitel společnosti Raben Trucking & Rental GmbH Marco Raben, je jedním z dobrovolných řidičů ve vánočním konvoji. Na cestě ho doprovází jeho kolega Marcus Holzmann.

„Já a můj bratr Ewald jsme třetí generací rodiny Raben. Společnost založil můj dědeček. Poté vedení podniku převzali můj otec se strýcem. Toho času první přepravy směřovaly do Polska. To nám dalo zázemí, abychom se časem dostali dál do zemí východní Evropy, včetně Ukrajiny. V těchto dnech se ale nesoustředíme pouze na obchodní záležitosti spojené s provozem 24 dep po celé zemi. Jsem zde také jako dobrovolný řidič se zvláštním posláním pro vánoční konvoj, který doručuje dárky dětem v nouzi. Letos na Ukrajinu míříme s osmi kamiony. Naše destinace jsou Lvov, Cherson, Oděsa a Oděská oblast,” říká Marco Raben.

Konvoj, v němž cestují Marco Raben a Marcus Holzmann, navštěvuje pouze speciální školy. Jedna    z těchto škol je určena výhradně pro sluchově postižené děti, které se dorozumívají znakovou řečí. Návštěva tohoto zařízení zanechala v dobrovolnících hluboký dojem.

„Pořád si pamatuji, jak jeden chlapec otvírá svůj balík a rozbaluje jeden dárek za druhým. Vypadal tak šťastně. To jsou chvíle, na které člověk nikdy nezapomene, to jsou chvíle, které vás inspirují,” dodává Marco Raben.

S narůstajícím počtem lidí, co chtějí rozdávat radost, je vánoční konvoj rok od roku větší. První konvoj byl odeslán v roce 2001.

„Tehdy jsme první vánoční dárky přivezli do školy v západorumunském Temešváru. Ta radost, která rozzářila tváře místních dětí, nás motivovala k tomu, abychom se sem vraceli rozdávat úsměvy i v dalších letech,“ popisuje své dojmy vedoucí týmu vánočního konvoje Maksim Ljubaskin.

Od té doby konvoj narůstal a postupně se rozšířil do dalších tří zemí ve východní Evropě, a to na Ukrajinu, do Bulharska a do Moldavska. Na Ukrajinu konvoj zajíždí již 10 let. Letošní rok je rekordní co do počtu dárků.

„Na Ukrajinu jezdíme moc rádi. Oblíbili jsme si tuto nádhernou zemi, její přírodu a děti. Na Ukrajině navštěvujeme sirotčince a speciální zařízení pro sluchově a zrakově postižené děti. Spolupracujeme  s organizacemi, které se starají o děti ze sociálně slabších rodin nebo o děti, které vyrůstají v nepříznivých rodinných podmínkách jenom s jedním z rodičů. Snažíme se také pomáhat dětem, které stát považuje za sirotky, protože jejich rodiče jsou alkoholici nebo narkomani. To všechno jsou emočně náročné situace nejen pro děti, ale také pro nás dobrovolníky. Námi doručované vánoční balíčky připravují děti žijící v důstojných podmínkách pro děti v nouzi, a my nemáme sebemenších pochyb, že tyto dárky vnesou do jejich životů alespoň trochu světla a radosti,“ vysvětluje Maksim Ljubaskin.

Mezi dobrovolníky pomáhající s přípravou vánočního konvoje nechybí ani zaměstnanci Raben Group. Přinášejí své úhledně zabalené balíčky, pomáhají nově příchozí dárky ukládat do kartonových krabic a někteří dokonce cestují s konvojem a rozdávají balíčky přímo na místě.