Raben logo
csm_Raben_napedzany_zielona_energia_media_4a527646cc.jpg

Logistika napájená zelenou energií Fotovoltaické farmy pro Raben

2021.11.09
Sklady a kanceláře skupiny Raben Group v Polsku přecházejí na základě sedmileté smlouvy, kterou společnost právě podepsala s PGE Obrót, členem skupiny PGE Group (Polska Grupa Energetyczna), na 100% zelenou energii. Podle této smlouvy budou pro logistického operátora v Polsku vybudovány fotovoltaické farmy s celkovou kapacitou 35 MWp.

Skupina Raben Group, jeden z největších logistických operátorů v Evropě, právě podepsala sedmiletou smlouvu na nákup zelené energie se společností PGE Obrót. Na základě této smlouvy bude Raben počínaje rokem 2023 využívat ze 100 % energii s nulovými emisemi. Pro potřeby logistického operátora budou vybudovány speciálně vyhrazené fotovoltaické farmy. Tato dlouhodobá smlouva bude v platnosti od roku 2023 do konce roku 2029.

Mám velkou radost, že všechny naše budovy budou napájeny 100% zelenou elektrickou energií z fotovoltaických farem. Toto řešení sníží emise CO2 a přispěje k realizaci naší Strategie pro udržitelnost, uvedl Ewald Raben, CEO Raben Group, a zdůraznil: „Pokud se dnes nepostaráme o naši planetu, naše děti budou mít problém. To je důvod, proč chceme na trhu udávat trendy spojené s udržitelností, a to nejen provozováním zelených kamionů, ale i všemi procesy, které se snažíme nastavit co možná nejekologičtěji. Podepsání smlouvy s PGE je dalším krokem, kterým aktivně podporujeme Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs), a příležitostí pro zelené investice v naší zemi.

To znamená, že díky Raben Group se na mapě Polska objeví nové lokality produkující zelenou energii. Vznikne několik speciálně vyhrazených fotovoltaických farem o celkové rozloze asi 40 ha a celkové kapacitě přibližně 35 MWp, které budou produkovat 35 000 MWh elektřiny za rok – to pokryje kompletní poptávku všech poboček Raben v Polsku. Výstavba první farmy bude zahájena na začátku roku 2022.

PGE Group vybuduje fotovoltaické farmy produkující zelenou elektřinu, která plně pokryje poptávku Raben Group v Polsku. Vytvořený model spolupráce bude propojovat znalosti společností PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Odnawialna a PGE Obrót. Pro PGE Group se jedná o první smlouvu tohoto typu a další krok k realizaci naší nové strategie. Stojíme na špici zelené změny, našim klientům dodáváme zelenou energii a současně jim jako společnost poskytujeme na měnícím se trhu odborné znalosti a profesionální poradenství,“ řekl Wojciech Dąbrowski, předseda představenstva PGE Polska Grupa Energetyczna.

Za zmínku stojí také skutečnost, že společnost Raben má nasmlouvanou obnovitelnou energii i na období let 2021 a 2022, což výrazně snižuje emise skleníkových plynů. Smlouva s PGE podepsaná v letošním roce však přispívá k vytvoření nových fotovoltaických farem v Polsku.

Skupina vytrvale realizuje svou Strategii pro udržitelnost, k jejímž hlavním cílům patří snižování emisí oxidu uhličitého. K tomu jistě přispěje i nedávno podepsaná smlouva o nákupu zelené elektrické energie.

Společnost přijala v průběhu let i řadu dalších kroků vedoucích k omezování uhlíkové stopy. Mimo jiné se spoléháme na moderní vozový park, energeticky efektivní skladové a kancelářské prostory a optimální organizaci dopravy a také na nástroje využívající moderní technologie a software (Smartour, CO2 kalkulátor).