Raben logo
csm_csm_Raben_Group_ESG_report_2023_this_one__0e92b915c7.jpg

Podpora ambicí v environmentální, sociální a správní oblasti (ESG) - Nová zpráva o udržitelnosti skupiny Raben Group je nyní k dispozici

2023.04.26
Skupina Raben Group vydala svou každoroční zprávu o udržitelnosti, která uvádí podrobné informace o úsilí a pokroku celé skupiny při dosahování cílů v oblasti ESG a zdůrazňuje klíčové iniciativy realizované ve snaze o udržitelnější budoucnost.

Zpráva přináší přehled o vývoji společnosti za poslední rok na všech 15 trzích, kde společnost Raben působí, a týká se otázek jako např. snižování uhlíkových emisí, větší využívání obnovitelných zdrojů energie, budování bezpečnějšího pracovního prostředí založeného na kultuře a realizaci udržitelných postupů napříč celou organizací. 

„V naší společnosti věříme, že udržitelnost není jen módní slovo, ale že se jedná o naši základní odpovědnost. Jsme zavázáni snižovat svůj dopad na životní prostředí a propagovat udržitelné postupy napříč naší organizací a celým hodnotovým řetězcem,“ řekl Ewald Raben, výkonný ředitel společnosti. „S hrdostí vydáváme svou každoroční zprávu o udržitelnosti, která vyjadřuje náš trvalý závazek k ochraně klimatu,  životního prostředí a k společenské odpovědnosti.“

V roce 2022 se skupina Raben Group připojila k iniciativě Science Based Target (SBTi) a stanovila si ambiciózní cíle v oblasti dekarbonizace, které byly schváleny experty SBTi. Tyto nové cíle skupiny zahrnují snížení emisí rozsahu 1 a rozsahu 2 do roku 2030 oproti roku 2020 a závazek pravidelných přepravců skupiny k opatřením v oblasti klimatu.

Investováním do zelené energie skupina Raben Group dosáhla snížení emisí rozsahu 1 a rozsahu 2 o 26,2 % ve srovnání s rokem 2020, a přispěla tak k vyššímu ekologickému uvědomění v rámci smluvní logistiky.

V oblasti silniční přepravy skupina Raben Group neustále obnovuje svou flotilu tak, aby byly splněny požadavky normy Euro V. V současnosti více než 88 % vozů z pravidelné flotily představují kamiony s motory dle normy Euro V nebo VI. Skupina Raben Group, společně se společnostmi IKEA Industry a Volvo Trucks, dále v roce 2022 nasadila do svého dopravního systému Volvo FM – elektrické nákladní vozidlo s nulovými emisemi. Byl to první velký krok směrem k dekarbonizaci silniční dopravy.

Aby mohla společnost Raben poskytnout zainteresovaným stranám srovnatelné informace a nezávislé posouzení zralosti organizace do doby, než nová směrnice vstoupí v platnost, rozhodla se podílet se na certifikaci EcoVadis, která poskytuje komplexní posouzení výkonů v oblasti udržitelnosti. Skupina Raben Group získala 61 bodů a stříbrnou medaili. Zařadila se tak mezi nejlepší firmy v kategorii nákladní dopravy.

Jsme si vědomi, že je před námi ještě hodně práce, a zůstáváme i nadále zavázáni neustálému zlepšování našeho výkonu v oblasti udržitelnosti,“ řekl Ewald Raben. „Věříme, že díky spolupráci s našimi zaměstnanci, zákazníky a dodavateli můžeme vytvářet ještě udržitelnější budoucnost pro příští generace.“

Kompletní zpráva o udržitelnosti je k dispozici na webové stránce společnosti na adrese https://ceskarepublika.raben-group.com/o-nas/udrzitelnost