Raben logo
csm_logo_Rokycany_d213ee273e.jpg

Přepisujeme pravidla na evropském logistickém trhu. Otevíráme nový Eurohub v Rokycanech

2023.01.16
Společnosti Raben Logistics Czech přepisuje pravidla na evropském logistickém trhu. Otevírá unikátní logistický uzel, který významně zrychluje spojení mezi zeměmi východní a střední Evropy a Německem. Moderní překladiště vyrostlo v Rokycanech nedaleko Plzně v bezprostřední blízkosti dálnice D5. Denně odbaví 33 přímých spojení do Německa a zpět a klientům zaručí nejrychlejší čas doručení na trhu.

„Eurohub Rokycany představuje bránu mezi zeměmi střední a východní Evropy a západní Evropou, která poskytuje rychlejší a pravidelnější spojení pro mezinárodní tok zboží,“ říká Ewald Raben, CEO skupiny Raben Group. „Díky této bráně můžeme i v této nejisté době zajistit obchod našich zákazníků tím, že jim nabídneme konkurenceschopná řešení šitá na míru.“


Eurohub Rokycany významně zrychlí přepravu zásilek mezi Německem a zeměmi střední a východní Evropy, ať už se jedná o jednu paletu, či celý kamion. Doručení do 24 hodin v tomto rozsahu je přitom něco, co nemá na trhu obdoby. „Přeprava do Německa a zpět se nejen zrychlí, ale také zjednoduší. Naprostou většinu dodávek zvládneme zajistit s jedinou překládkou, což je na trhu také unikátní. Výrazně tak klesá riziko ztráty nebo poškození zásilek,“ popisuje Jakub Trnka, generální ředitel společnosti Raben Logistics Czech a Raben Logistics Slovakia.

„Zásilky do a z Německa tvoří dvě třetiny objemů všech mezinárodních zásilek skupiny Raben Group, takže tento trh je pro nás klíčový. Pro Českou republiku je navíc Německo největším obchodním partnerem, proto je logickým krokem posílení naší pozice na trhu právě tímto směrem. Eurohub výrazně zrychlí a zefektivní tok zboží, a díky své flexibilitě má velký potenciál růstu do budoucna, a to nejen pro Českou republiku a Slovensko, ale také další země skupiny Raben Group zapojené do tohoto řešení – Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a též Řecko,“ doplňuje Marián Budzel, obchodní ředitel Raben pro Českou republiku a Slovensko.

Eurohub spustí provoz na začátku března. Rozkládá se na ploše 6 000 metrů čtverečních a disponuje 56 rampami pro snadnou překládku zboží, a to i včetně nebezpečného nákladu. Součástí logistického areálu je i rozlehlé parkoviště pro nákladní vozidla, moderní kanceláře a zázemí pro zaměstnance. Umístění v bezprostřední blízkosti dálnice D5 zaručuje rychlé napojení na Německo i další evropské páteřní komunikace.

Nový Eurohub bude pro přepravu využívat BDF kontejnery, které jak již bylo zmíněno, zrychlí a zefektivní překládku zásilek. Navíc je možné využít synergií v rámci sítě. BDF kontejner má vyšší kapacitu než běžný návěs a je dvoupatrový, takže je celé řešení navíc ekologičtější.


Sedminásobná kapacita
 

„Logistický uzel propojí německý trh nejen s Českou republikou, ale také Slovenskem, Maďarskem, Bulharskem, Rumunskem a ostatními zeměmi skupiny Raben Group. Díky Eurohubu se kapacita přepravy zajišťovaná společností Raben do Německa a zpět zvýší na sedminásobek, při zajištění stálého systému denních linek s garancí včasných odjezdů,“ říká Jiří Sedláček, ředitel pro mezinárodní přepravu Raben pro Česko a Slovensko.


Eurohub využívá pokročilý systém řízení přepravy jednotný pro celou skupinu Raben Group, který navíc pomáhá zvyšovat užitkovost jízd a eliminovat prázdná místa. Díky efektivnímu využití přepravní sítě a také flotile tvořené moderními vozy významně klesá uhlíková stopa zásilek, což je hledisko, které v dnešní době nelze opomenout.

Do roku 2025 by měl Eurohub zajišťovat stálé přímé spojení mezi každou pobočkou společnosti Raben v Německu a všemi významnými logistickými centry v zemích střední Evropy a dalších státech připojených do sítě skupiny Raben Group.