Raben logo
csm_CSR_Raport_Raben_global_compact_e3341816e2.jpg

Raben Group podpisuje Global Compact OSN

2021.12.09
V listopadu 2021 se Raben Group stala signatářem iniciativy Global Compact OSN (UNGC). Logistický operátor se zavázal zavést deset všeobecně uznávaných zásad a pravidelně podávat zprávy o jejich pokroku. Skupina se tak připojila k dalším 13 000 organizacím po celém světě.

Uplynulý rok byl pro Raben Group výjimečný nejen kvůli jejímu 90. výročí, ale také díky významným úspěchům v oblasti udržitelnosti. Patří mezi ně zpráva o udržitelnosti pro rok 2020 – první tak rozsáhlá a komplexní, přijetí strategie 2021–2025 a v nedávné době také to, že jsme součástí vlivné mezinárodní sítě, která se zaměřuje na udržitelnost a vidí v ní příležitost pro lepší budoucnost pro naši planetu.

V listopadu tohoto roku se Raben připojil k Global Compact OSN – největší světové iniciativě pro budování a rozvoj udržitelného podnikání. Jako signatář UNGC bude společnost povinna zavést deset zásad ve čtyřech oblastech: lidská práva, práce, životní prostředí a boj proti korupci. Dalším požadavkem bude příprava výročních zpráv o pokroku (tzv. Communication on Progress, COP). Zároveň Raben získá přístup k platformám, nástrojům a vybraným zdrojům Global Compact OSN, stejně jako možnost organizovat různé iniciativy na národní úrovni a plně se zapojit do Global Compact Network Polsko.

„Připojení Raben Group ke Global Compact OSN je pro nás velkým zdrojem hrdosti a potvrzením našich kompetencí a závazku k udržitelnosti,“ říká Ewald Raben, CEO Raben Group. „S potěšením zdůrazňuji, že i když naše účast znamená další povinnosti, není to pro nás něco úplně nové, nezačínáme od nuly. Naše strategie udržitelnosti je založena na třech pilířích: ochraně životního prostředí, sociálním vlivu a odpovědné organizaci, které se překrývají se čtyřmi klíčovými oblastmi UNGC. Cíle, na kterých budeme v příštích pěti letech pracovat, přispívají k vybraným Cílům udržitelného rozvoje OSN (SDGs). Kromě toho máme zkušenosti s vykazováním, protože zprávy o našich aktivitách v oblasti udržitelnosti připravujeme již několik let. Jsem přesvědčen, že významně přispějeme k fungování Global Compact Network Polsko a že z toho budeme mít stejný prospěch,“ dodává Ewald Raben.

Global Compact je dobrovolná iniciativa pod záštitou Organizace spojených národů, která byla založena v roce 2000 generálním tajemníkem OSN Kofi Annanem s cílem podporovat udržitelný rozvoj na globální a místní úrovni. Co do rozsahu sdružuje více než 13 000 subjektů po celém světě: společnosti, instituce a organizace, včetně téměř 100 v Polsku.

„Připojení se ke Global Compact OSN není jen závazkem, ale také výzvou ke stanovení ambiciózních cílů a podávání zpráv o výsledcích našich akcí v oblasti ochrany životního prostředí, lidských práv, práce a boje proti korupci. Iniciativa Global Compact byla založena na podporu společností při implementaci Cílů udržitelného rozvoje OSN a jsme rádi, že se společnosti jako Raben připojily k naší iniciativě,“ říká Kamil Wyszkowski, výkonný ředitel Global Compact Network Polsko.