Raben logo
csm_Raben_intermodal_transport_659b943175.jpg your-partner-in-logistics

Kombinovaná přeprava

Náklad přepravujeme, jak nejlépe umíme:

komplexně, přímo k vám a včas

experience_in_sea_and_air_transport_icon.svg

Dlouholeté zkušenosti v námořní a letecké dopravě

trusted_network_of_international_partners_icon.svg

Partnerství se zkušenými agenty

quick_customs_clearance_icon.svg

Rychlé celní odbavení

dedicated_customer_services_icon.svg

Vyhrazené železniční dopravní řešení

 • experience_in_sea_and_air_transport_icon.svg

  Dlouholeté zkušenosti v námořní a letecké dopravě

Item 1 of 4

Naše nabídka

Kombinovanou dopravou se rozumí dálková nákladní přeprava s různými dopravními prostředky: nákladními vozidly, vlaky, letadly a loděmi.

Celá řada výhod:

 • rychlé a včasné doručení,
 • zvýšená frekvence možností nakládek,
 • vyřizování celních formalit.


Naše nabídka zahrnuje pravidelné, dobře zavedená spojení na Dálný východ.

Železniční přeprava do Číny
 

 • Zboží vyzvednuto přímo od odesílatele.
 • Celní služby a terminály ve Wuhanu, Xi'anu a Chengdu.
 • Železniční přeprava z Číny do Polska, ze Slovinska (Kopru) do Rumunska a Maďarska.
 • Informace o předpokládané době doručení zásilky ETA na základě polohy GPS vlaku.
 • Úplné vyřízení celních formalit.
 • Distribuce do vybraných evropských zemí.


V rámci iniciativy Novodobé Hedvábné stezky poskytujeme komplexní služby pro přepravu Čína - Evropa - Čína Transsibiřskou magistrálou.